Utvecklare

Ett unikt distributionsverktyg som säkrar en mycket enklare och mer översiktlig dokumentflyt vid försäljning och förvaltning av lägenheter.

Utvecklare laster enkelt upp dokumentation och anger tillgång pr. lägenhet, kategoriserad pr. leverantör. Köper kan använde inbygd schema för framtida utredningar.

Bonamea är skräddarsytt för delning av FDU (Förvaltning-Drift-Underhåll) mellan byggare, köpare, hyresgäster och styrelse.

Beställ Byggar Logga in på Byggar-datarum
Bona Mea på en iPad
Skjermdump Byggar

FDV for köper og Styrelse

Ny lägenhetsbyggnad läggs ut och redogörs enkelt på 1-2-3: lägg till ny byggnad, ladda upp dokument/bilder och ge säker tillgång till köpare.


Med ett gemensamt datarum och unikt datarum pr. lägenhet, har det aldrig varit enklere med delning av FDV-Dokumentation


Skjermdump Byggar

Säker delning av FDV

Byggar definierar vilka kataloger de olika dokument skal ligga under, anpassat den enskilda lägenhet. Uppläggningen kan enkelt ändras från en byggnad till en annan.


Alla köpare får tillgång till gemensamt datarum med dokumentation om gemensamma områden, pluss sin egen dokumentation vidrörande sin lägenhet. Vid uppladdning av dokument väljes enkelt vilka lägenheter som skall ha samma dokumentation.


Skjermdump Byggar

Enkel og säker tillgångsstyrning

Tillgång ges genom mobilnummer, och lösenord skickas på SMS. Systemet har ingen begränsningar på mängd data eller antal användare.


Bona Mea er ett stängd system. Detta säkrar att all information förvaras tryggt och säkert och är tillgänglig bara för användare med särskilt tillgång (bygger, köper, mäklare, styrelse). Köper kan använda digitalt schema vid reklamation eller andra frågor.


Byggar
Från SEK 250per lägenhet, plus grundkonto SEK 4 000

  • Gemensamma datarum per byggnad och unika datarum per lägenhet
  • Digitalt reklamationschema
  • Obegränsad antal användare
  • Löpande lagring
Tillgång utöver 12 månader säker lagring efter eget avtal.
Alla priser ex. moms. Vi erbjuder också setup av fler DD-rum per datarum

PROVA BONAMEA I DAG!

Beställ Byggar