Datarum

Säker och effektiv dokumentdelning

Logga in

Våra produkt

Med våra produkt har vi som mål att skapa en ny och bättre standard för dokumenthantering. För att säkra att alla parter har bäst möjlig kontroll och översikt i en stadig mer krävande dokumentvardag, har vi utvecklat ett unikt Datarum som är mycket lämplig vid köp och försäljning av fastighet/verksamhet.

Samarbetspartners