DoU

BonaMea har utvecklat ett föränklad system för hantering av arbetsorder för fastighet.

Förvaltning, drift och underhållssystemet (DoU) i BonaMea gör det möjligt att tillrättelägga unika årshjul-översikter, straxorder och underhållsplaner.

På detta sätt vill man till varje tid ha kontroll på «vad som skall göras», «vad som er gjort» och «vad borde bli gjort».

Bestill DoU Logg inn på DoU
Bona Mea på en iPad
Skjermdump DoU

Enkel tillgångsstyrning

Enkel tillgångsstyrning till DoU-lösningen, där man anger vilken fastighet den enskilda skall ha tillgång till. Inloggad använder har till varje tid översikt över uppgifter kopplad till vald fastighet.


fdv screenshot

Effektiv lösning

Vid registrering av order, väljer man löptid, varsel, typ, innehåll och kopplar det mot fastighet, lokalar och ev. hyresgäst. Systemet är kopplad upp mot NS Byggnadstabell, och det är tillrättalagd lösning för registrering av fastighetens ägodelar kopplad mot bygg, t.ex. hiss, ventilation, dörrar mm.


PROVA BONAMEA I DAG!

Bestill DoU