Om BonaMea

Bona Mea blev etablerad 2014, med mål att skapa en ny och bättre standard för dokumenthantering vid köp och försäljning av kommersiell fastighet. I en ständigt mer krävande dokumentationsvardag, har det visat sig ett behov av ett enklare och mer översiktligt system, i alla delar av fastighetsbranschen. Sedan starten har produkten därför utvecklat sig till att vara ett verktyg för all typ av transaktioner.

Från privat försäljning till aktiebolag, kommersiella fastigheter och byggare. BonaMea skall vara det föredragna verktyg för dokumenthantering i framtiden, för köpare, säljare och uppdragsgivare.

Bona Mea på en iPad