Om BonaMea

Bona Mea AS ble etablert i 2014, med det mål å skape en ny og bedre standard for dokumenthåndtering ved kjøp og salg av næringseiendom. I en stadig mer krevende dokumentasjonshverdag, har det vist seg å være et behov for et enklere og mer oversiktlig system, innenfor alle deler av eiendomsbransjen. Siden oppstarten har produktet derfor utviklet seg videre til å være et verktøy for alle slags transaksjoner.

Fra privatsalg, til aksjeselskap, næringseiendom og nå også utbyggere. BonaMea skal være det prefererte verktøy for dokumenthåndtering i fremtiden, for både kjøper, selger og oppdragsgiver.

Bona Mea på en iPad