FDV

BonaMea har utviklet et forenklet system for håndtering av arbeidsordre tilknyttet bygg.

Forvaltning, drift og vedlikeholdssystemet (FDV) i BonaMea gjør det mulig å tilrettelegge unike årshjul-oversikter, straksordrer og vedlikeholdsplaner.

På denne måten vil man til enhver tid ha kontroll på «hva som skal gjøres», «hva som er gjort» og «hva bør bli gjort».

Bestill FDV Logg inn på FDV
Bona Mea på en iPad
Skjermdump FDV

Enkel tilgangstyring

Enkel tilgangsstyring til FDV-løsningen, hvor man angir hvilke bygg den enkelte skal ha tilgang til. Innlogget bruker har til enhver tid oversikt over oppgaver tilknyttet valgt bygg.


fdv screenshot

Effektiv løsning

Ved registrering av ordrer, velger man varighet, varsling, type, innhold og kobler mot bygg, lokaler og ev. leietaker. Systemer er koblet opp mot NS Bygningstabell, og det er tilrettelagt løsning for registrering av byggets eiendeler koblet mot bygg, f.eks. heiser, ventilasjon, dører osv.


PRØV BONAMEA I DAG!

Bestill FDV