BonaMea / Auris Forvaltning AS / Jon-Helge Norseth / Brobekkveien 107

Brobekkveien 107

Solgt 2020 Brobekkveien 107
 
Anne Naper Freberg
Anne Naper Freberg
Administrasjon
Auris Forvaltning AS
Jon-Helge Norseth
Jon-Helge Norseth
Daglig leder
Auris Forvaltning AS

Beskrivelse
Bygget er bygget delvis i betong som er utv. kledd med kobber. Vinduene er av tre. Lagerbygg (B) har høytlager og lager over to etg. med lasteramper langs den ene fasaden. Kjeller er delvis utgravd på dette bygget.
Bygg (A) har 3 etg. med kjeller og butikk på nedre plan.
Teknisk har bygget ventilasjon og kjøling for kontorbygget(A) og oljefyr med radiatorer
Historikk
Bygget ble bygget som en del av kontordelen til Jotun fabrikker. Brobekkveien delte kontor og produksjonsanlegget. Det er ikke påvist noen forrurensinger i grunnen på denne eiendommen. Når Jotun flyttet sin virksomhet huset bygget en rørlegger grosist som gikk konkurs. dette førte til at Sparebanken NOR fikk denne inn i sin portefolio. Denne ble så solgt etter en tid ut på det private markede