BonaMea / Montem AS / Ina Larsen Lundekvam / Leirangergaten 31

Leirangergaten 31

Leirangergaten 31
Navn:
Karl-Aage Tvedt
Tittel:
Eier
Firma:
Montem AS
Mobil:

Beliggende i Flotmyr, et transformasjonsområde som Haugesund Kommune nå omregulerer til boligformål, har Leirangergaten 31 et enormt potensiale for utvikling og bygging av bolig. Flotmyr skal videreutvikles som en ny, urban bydel i Haugesund sentrum, og bidra til å styrke Haugesund sin posisjon som regionsenter.

Eiendommen er utleid i sin helhet inntil 2020, før en eventuell godkjent reguleringsplan foreligger og bygging av prosjekterte leiligheter kan påbegynnes.

For mer informasjon, ta kontakt med karl-aage@montem.no.