BonaMea / Auris Forvaltning AS / Jon-Helge Norseth / Pilestredet Park 7

Pilestredet Park 7

Pilestredet Park 7
 
Emil Austgulen
Emil Austgulen
Finanskonsulent
Auris Forvaltning AS
Jon-Helge Norseth
Jon-Helge Norseth
Daglig leder
Auris Forvaltning AS

Oppført som Kvinneklinikken for det tidligere Rikshospitalet i 1911 -14.
Ingvar Magnus Olsen Hjorth og Victor Nordan var arkitekter
• 1997: Regulert til offentlig/allmennyttige formål
• Siste fødsel på Kvinneklinikken skjer i 2003
• 2005 – 08: Rehabilitering av eiendommen til et moderne helse-og forskningssenter forskningssenter forskningssenter forskningssenter.

Bruttoareal er 12.250 kvm BTA med 50 parkeringsplasser.